Společné oddlužení manželů

Dluhy z manželství se vždy týkají obou partnerů. Návrh na společné oddlužení manželů musí tedy podepsat oba dva, čímž souhlasí s tím, že pro potřeby oddlužení se využije celý majetek ve společném jmění manželů a to včetně budoucích příjmů. Bez těchto podpisů soud oddlužení nepovolí. Po dobu oddlužení žijí manželé s tzv. nezabavitelným minimem a vše co si vydělají nad tuto sumu, odvádějí věřitelům.What-currency-is-used-in-Prague1

Insolvenční zákon

Tento zákon řeší hrozbu úpadku nebo úpadek dlužníka soudním (insolvenčním) řízením tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů dlužníka s osobami dotčenými dlužníkovým úpadkem nebo hrozícím úpadkem, a k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů. Insolvenční zákon nám říká, že úpadek se může týkat všech fyzických i právnických osob, podnikatelů i nepodnikatelů.

Insolvenční zákon určuje způsoby oddlužení fyzických osob, a to zpeněžením majetkové podstaty a plněním splátkového kalendáře. O způsobu oddlužení již nerozhoduje dlužník, ale nezajištění věřitelé, kteří rozhodnou, jakým způsobem budete svůj plán oddlužení plnit.

  • Oddlužením zpeněžením majetkové podstaty – V tomto případě budete muset prodat všechen svůj movitý majetek.
  • Oddlužení formou splátkového kalendáře – Pokud se rozhodnou, že jsou pro ně výhodnější pravidelné splátky dluhu, bude pro vás připraven splátkový kalendář. Po dobu následujících pěti let budete věřitelům odevzdávat všechny své příjmy nad rámec životního minima (+ všechny neočekávané příjmy).

Náš tip: Máte finanční problémy a nechcete přijít o střechu nad hlavou? V tom případě je pro vás tím správným řešením zpětný leasing nemovitostí. Díky zpětnému leasingu nemovitosti získáte peníze na vyřešení svých finančních problémů, nepřijdete o nemovitost a v budoucnu budete mít šanci si ji opět koupit.

Na plnění plánu oddlužení dohlédne insolvenční správce, který je určen soudem. Jeho úkolem je sledování plnění oddlužovacího plánu dlužníka. Pokud během pěti let uhradíte (podle plánu) minimálně 30 % ze svých dluhů, soud vám zbytek vašeho dluhu promine.

Insolvenční řízení

Insolvenční řízení je jistým druhem občanského soudního řízení, jehož charakteristickým znakem je to, že v sobě zahrnuje prvky řízení nalézacího i vykonávacího. Cílem insolvenčního řízení je dosáhnout majetkového uspořádání mezi větším počtem subjektů, které by krizovou situaci překonalo anebo z ní vyvodilo nezbytné důsledky. Řízení nemá povahu řešení sporu o právo mezi stranami, jde o uspořádání majetkových poměrů většího množství subjektů.

Společný návrh manželů na povolení oddlužení

  • Manželé mohou návrh na oddlužení podat společně. Pro posouzení, zda jde o osoby oprávněné podat společný návrh manželů na povolení oddlužení, je rozhodné, zda jde o manžele ke dni, kdy takový návrh dojde insolvenčnímu soudu.
  • Společný návrh manželů na oddlužení musí obsahovat výslovné prohlášení obou manželů, jejich souhlas s tím, že pro potřeby oddlužení se využije celý majetek ve společném jmění manželů, včetně budoucích příjmů, a podpisy obou manželů, které musí být úředně ověřeny.
  • Manželé, kteří tento návrh podají, mají po dobu inslovenčního řízení a po dobu oddlužení, postavení nerozlučných společníků. Jsou považování za jednoho dlužníka.

Výhody společného oddlužení manželů

Společné oddlužení manželů má také několik nesporných výhod. Jednou z nich je, že pokud mají některé (popřípadě všechny) závazky uzavřeny společně, do společného oddlužení se započítávají pouze jedenkrát, čímž se významně snižuje jejich společný dluh.

Další výhodou je také to, že náklady na insolvenčního správce, které jsou rozloženy v měsíčních splátkách po celou dobu pěti let v oddlužení, jsou v případě společného oddlužení manželů nižší, než kdyby se oddlužovali samostatně. Za pět let tak mohou ušetřit až 65 340 Kč.

Navíc, pokud dluhy způsobil pouze jeden z manželů, osobní bankrot chrání i toho druhého. Věřitele po něm nemohou tedy žádat jejich zaplacení, jelikož i z jeho příjmu jsou hrazeny závazky v oddlužení. Musí ovšem při oddlužení plně spolupracovat, jinak ho soud zruší a vyhlásí konkurz.

Komentovat

Váš email nebude publikován. Vyžadovaná pole jsou označeny *

*

Můžete použít HTML tagy...


Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data/web/virtuals/30322/virtual/www/domains/ocimazeny.cz/wp-content/themes/glamour/single.php on line 55